Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Veronika Horáková
Sídlo: Na Kopcích 364, 674 01 Třebíč
IČO: 65790251
DIČ: CZ7755234421
Telefon: +420 608 031 390
Email: info@mojevlasenka.cz

Všeobecná ustanovení

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet). Při registraci na webové stránce, a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Uzavření kupní smlouvy a objednávka

Kupní smlouva se nyní uzavírá v okamžik odeslání produktu, znamená to, že Vámi vybraný produkt Vám musíme dodat. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob, o kterém budete vždy informováni po odeslání objednávky. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Storno objednávky

Každá objednávka je závazná. Objednávku, která byla podstoupena expedici, nelze stornovat. Dojde-li ke stornu objednávky zákazníkem po expedici zásilky, bude částka vynaložená na úhradu nákladů přepravy fakturována kupujímu.

Ceny a platba

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.magickebyliny.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Slevy, akce, výprodeje jsou platné pouze do vyprodání zásob. Prodávajicí si vyhrazuje právo kdykoliv akci v jejím průběhu ukončit.

Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající daňový doklad o zaplacení. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru . Převzetí zboží kupujícím je  možné až po jeho úplném zaplacení.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, nebo na dobírku.

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny.

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení „Obchodních podmínek“ a „Kupní smlouvy“.

Nevyzvednutí zásilky

V případě nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky na dobírku vám zásilku můžeme opakovaně zaslat znovu, za připočtené poštovné bez pokuty. Pokud o zaslanou zásilku nebudete mít zájem, a přijde zpět bez vysvětlení, budete v rámci smírného řešení vyzváni k úhradě ušlého poštovného. V případě že toto neuhradíte do 7 dnů od výzvy, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč jako náhrada poštovného a administrativních nákladů spojených se zbytečným vychystáním, odesláním a opětovným příjmem zásilky. Na tuto pokutu Vám bude zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, budou tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených.

Platební podmínky

  •  Zboží zasíláme na dobírku. Platíte při převzetí dobírky.
  •  Platba předem na účet prodejce: č.účtu: 1500017735/7940

Doprava zboží

  •  Česká pošta – 99 Kč, dobírka +40 Kč
  •  PPL – 99 Kč, dobírka +40 Kč

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Expedice probíhá nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při volbě platby na účet prodávajicího platí tato lhůta od data přípisu částky na účet prodávajícího.

Záruční doba a reklamace

Záruční doba na prodávané zboží je 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního listu kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na vady způsobené neopatrným a hrubým zacházením, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – paragonu, faktury – a podrobně popsat vadu. Náklady na zaslání zboží k reklamaci jsou hrazeny zákazníkem. Reklamace se vyřizuje dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR . Místem uplatnění reklamace, vrácení zboží nebo výměnu zboží je adresa: Veronika Horáková, Na Kopcích 364, 674 01 Třebíč, e-mail: info@mojevlasenka.cz

Kupující má povinnost provézt kontrolu zakoupeného zboží ihned po jeho doručení. V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny viditelné závady (ať již v kompletnosti zásilky či na zboží) nebo je zboží viditelně poškozeno při předání dopravcem, má zákazník právo takto poškozenou zásilku nepřebírat.

Zákazník je povinen nás o tom neprodleně informovat.

Nelze reklamovat vady způsobené neodborným či nesprávným používáním. Nelze reklamovat vady uvedené v popisu zboží (např. vady na zboží, pro které bylo zboží zařazeno do nižší jakosti). Zboží k reklamaci je potřeba zaslat spolu s originálem dokladu o koupi. Zboží důkladně zabalte, odešlete doporučeně na adresu prodávajicího – reklamace bude vyřízena nejpozději do 30.dnů od přijetí zboží. O průběhu reklamace budete informováni. Zásilky posílejte poštou doporučeně , Prodávající neručí za škody na vráceném zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a na své náklady řádně připojistit. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů od doručení. Oprávněná reklamace – případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu či vrácení zboží. V případě uznání důvodů reklamace vám bude zasláno do 30 dnů zboží nové nebo vráceny peníze na účet. Neoprávněná reklamace – v případě neoprávněné reklamace bude zboží po předchozí informaci vráceno zpět zákazníkovi na uvedenou adresu. Náklady vzniklé k vyřízení neoprávněné reklamace budou účtovány kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1 .10. 2022

user
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram